27 มกราคม 2562 กรมอนามัยห่วงฝุ่นละอองทำคนป่วยจำนวนมาก

ที่มา: https://www.innnews.co.th/social/news_304092/

อธิบดีกรมอนามัย เปิดเผยว่ามาตรการของกรมอนามัยในการดูแลประชาชนหรือผู้ป่วยที่จะได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ฝุ่นละอองเกินค่ามาตรฐานที่ก่อเป็นมลพิษทางอากาศ ส่งผลกระทบต่อสุขภาพแล้วนั้น ขณะนี้ กรมอนามัยประเมินสถานการณ์ต่อเนื่องทุกวัน พร้อมกับได้แจ้งเตือนตามช่องทางต่างๆ เพื่อให้ประชาชนเฝ้าระวังสุขภาพอนามัยและดูแลป้องกันตนเองเพื่อลดปริมาณสารพิษทางอากาศเข้าสู่ร่างกาย ทั้งนี้ ยอมรับว่า น่าเป็นห่วงผลกระทบสุขภาพในกลุ่มผู้ป่วยที่มีโรคประจำตัวอยู่แล้ว อาทิ กลุ่มเป็นโรคระบบทางเดินหายใจ กลุ่มโรคระบบหัวใจ รวมถึงกลุ่มผู้ป่วยโรคหลอดเลือดและโรคเรื้อรังอื่นๆ ขณะนี้ยอดตัวเลขผู้ป่วยได้เข้ารับการรักษาเป็นจำนวนมาก หลังจากได้รับสารฝุ่นละอองส่งผลกระทบต่อสุขภาพ ส่วนประชาชนที่ไม่ได้เป็นกลุ่มเสี่ยงโรคดังกล่าว ไม่ต้องกังวลว่าจะได้รับสารฝุ่นละออง แล้วจะเป็นโรคระบบทางเดินหายใจต่างๆทันทีหรือไม่ แพทย์หญิงพรรณพิมล ชี้แจงว่าปัจจัยฝุ่นละอองทางอากาศ จะต้องใช้ระยะเวลาสะสมในร่างกายเป็นเวลานาน จึงจะก่อให้เกิดเป็นสารพิษในร่างกาย แต่ในขณะเดียวกัน ผู้ป่วยที่เป็นโรคระบบทางเดินหายใจอยู่แล้ว ก็ไม่ต้องกังวลว่าหากได้รับสารฝุ่นละอองแล้วจะเกิดโรคหลอดเลือดอื่นๆรุนแรงขึ้นนั้น ขอฝากเตือนประชาชนว่าไม่ต้องตื่นตระหนกตกใจแต่อย่างใด เพราะฝุ่นละอองจะมีการสะสมในร่างกายเป็นเวลาระยะหนึ่ง ซึ่งมีวิธีสังเกตอาการง่ายๆดังนี้ เช่น เกิดการระคายเคืองตา แสบจมูก ไอ มีเสมหะ รวมทั้งแน่นหน้าอก และผิวหนังจะเป็นผื่นคัน แต่หากมีวิธีป้องกันสุขภาพตัวเองอย่างดี ก็มั่นใจได้ว่าจะยังไม่เป็นโรคระบบทางหายใจหรือโรคเรื้อรังอื่นๆ ที่รุนแรงตามมาอย่างแน่นอน นอกจากนี้อธิบดีกรมอนามัย ฝากคำแนะนำไปยังประชาชนทั่วไป หากจำเป็นต้องอยู่ในพื้นที่ริมถนน  โดยเฉพาะ ผู้สูงอายุ เด็กเล็ก หญิงตั้งครรภ์ และกลุ่มผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยง ควรหาวิธีการป้องกันตนเองด้วยการสวมหน้ากากอนามัย และควรหมั่นทำความสะอาดร่างกาย อาทิ ล้างหน้าล้างตา ล้างมือ และอาบน้ำ เป็นต้น เพื่อลดปริมาณฝุ่นละอองที่อาจก่อให้เกิดมลพิษเข้าสู่ร่างกายได้